Sunday, May 19

MED LIFE SA Convoacă: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR („AGOA“ sau „Adunarea“)

Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 29.04.2024, ora 10.00, la sediul societății, situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *