Tuesday, April 23

Autoritatea Vamală Română dispune noi controale pentru depistarea importurilor de freon

Autoritatea Vamală Română va acorda o atenţie deosebită importurilor de gaze fluorurate cu efect de seră pe teritoriul României, prin utilizarea unor dispozitive de analiză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *